Ve společnosti je jim veseleji

Ve společnosti je jim veseleji

Zdravotní postižení člověku většinou přináší pocit osamocení, trápí se tím, že nemá kamarády. Na jiné myšlenky přijde v zařízení, kde nejen najde kamarády, kteří mu rozumějí, ale kde je o něj postaráno a kde se naučí spoustě nových věcí.

Stacionář mezi mosty v Trutnově má tři oddělení. Oddělení označené písmenem A je určeno pro dospělé osoby s mentálním a kombinovaným postižením, které potřebují podporu v zajišťování denních záležitostí. Klienti mohou ve stacionáři trávit celý den v příjemném prostředí, je pro ně připraven program. Nacvičují komunikační dovednosti, učí se číst, psát, počítat, zacházet s penězi, sebeobsluze, péči o domácnost, vařit, a také trochu sportují, věnují se rukodělným a výtvarným pracím, chodí na výlety a společenské akce. Na oddělení jsou pracovny, herny, šatny, kuchyňka, cvičný byt, pracovní dílna, tělocvična a také bezbariérové hygienické zázemí. Ve vlastní kuchyni se připravuje oběd a dopolední i odpolední svačina. Za pěkného počasí klienti tráví čas v zahradě o rozloze 0,5 hektaru, mají volný přístup do všech prostor, svoje věci si dávají do uzamykatelné skříňky. Denně tady může trávit čas až 35 osob.

Oddělení B je určeno dospělým se závažnějším mentálním a kombinovaným postižením. Program je přizpůsobuje jejich momentálnímu zdravotnímu a duševnímu stavu, cílem je především aktivizace klienta. Lidé tady nacvičují jemnou i hrubou motoriku, smyslové hry, sebeobsluhu, učí se komunikovat. Prostory jsou uzpůsobené tak, aby klienti mohli trávit celý den se svými vrstevníky. Mají k dispozici společenskou místnost, odpočinkovou klidovou zónu, hygienické zázemí, koupelnu a kuchyňku pro přípravu stravy. Také tady se podávají svačiny a oběd z vlastní kuchyně. Denní kapacita oddělení je deset pacientů.

Oddělení C s kapacitou 20 míst je určeno osobám starším 55 let s chronickým duševním onemocněním a seniorům nad 65 let věku. Ve stacionáři klienti mohou trávit čas v době, kdy se o ně nemůže postarat jejich rodina. Stacionář poskytuje sociální péči, zprostředkovává kontakt s pečovatelskou službou a pomůže klientovi s hygienou a stravováním. Klienti se tady cítí dobře, protože mají možnost být ve společnosti, udržují se díky tomu v dobré psychické a fyzické kondici. Ve stacionáři navazují nová přátelství, cvičí i odpočívají. Četnost pobytu, příjezd i odjezd klientů je přizpůsoben možnostem rodin.