Za praktickým lékařem i specialistou

Za praktickým lékařem i specialistou

Všem občanům města slouží Poliklinika Bor, v níž jsou soustředěny prakticky všechny ambulantní zdravotnické služby. Pacienti se mohou obracet na tři ordinace praktických lékařů pro dospělé a dvě ordinace praktických lékařů pro děti. Preventivní péči o pracovníky v regionu zajišťují dvě závodní ordinace.

V odpoledních hodinách, po skončení provozu ordinací, pokrývá provoz lékařská služba první pomoci. Je připravena postarat se o pacienty až do pozdních večerních hodin a také o víkendu. Nikdo se nemusí obávat, že při akutních zdravotních problémech zůstane sám se svou bolestí. Běžné zdravotní problémy řeší lékař, u něhož je pacient registrován, v době jeho nepřítomnosti některý z kolegů nebo služba první pomoci. V nejzávažnějších případech k nemocnému vyjíždí v nočních hodinách záchranná služba z okresního města.

Na polikliniku se lidé mohou obracet i v těch případech, kdy potřebují pomoc specialisty. Ve třech zubních ordinacích si mohou nechat ošetřit chrup i vyrobit zubní protetiku. Dva dny v týdnu je otevřena gynekologická ambulance, která se věnuje i péči o těhotné. Dalšími odbornými ambulancemi je interna, diabetologie, kožní, psychiatrie, oční, neurologie, chirurgie, ortopedie, urologie a ORL. Kardiologie je vybavena pracovištěm ECHO, provádí zátěžové EKG a k diagnostice cévních onemocnění má k dispozici holtery. Zázemí pro zdravotnické provozy poskytuje pracoviště RTG a SONO, a také biochemická laboratoř.

Rodiče oceňují to, že na poliklinice má své pracoviště logoped. Se svými dětmi tak nemusejí dojíždět daleko.

Komplexní zdravotnickou péči doplňuje domácí péče HOME CARE. Její pracovníci se věnují těm pacientům, kteří jsou dlouhodobě nemocní a bez ošetřovatelské pomoci se neobejdou.

Poliklinika provozuje také pečovatelskou službu pro nemocné a pohybově omezené pacienty. Díky pečovatelské službě nemocní zvládnou běžné úkony i osobní hygienu. Velkou pomocí je pro ně dovoz stravy a zajištění některých úkonů v provozu domácnosti.

Na poliklinice má pronajaté prostory soukromé Dermatologické centrum, které poskytuje laserovou a korektivní dermatologii.

Na polikliniku nechodí jen nemocní, ale i ti, kteří chtějí pečovat o své tělo a využívat služeb masérů, kosmetiček, pedikérek a manikérek.