Zdraví zaměstnanců na prvním místě

Zdraví zaměstnanců na prvním místě

To, že by každý člověk měl mít svého praktického lékaře, má své důvody. Náš obvodní lékař by měl být prvním odborníkem na zdraví, za kterým přijdeme, když máme podezření, že je s naším tělem něco v nepořádku. Kromě zdravotnické pomoci, kterou nám náš lékař může nabídnout, je pro nás i jakýmsi poradcem při cestě k udržování pevného zdraví. Každý člověk by měl u svého lékaře podstupovat pravidelné preventivní prohlídky. Ty nám mohou pomoci nejen odhalit případnou chorobu v samotném začátku, ale také nám mohou pomoci vyvarovat se nemocem, které nám v budoucnu hrozí. Každý z nás má nějakou rodinnou anamnézu a na určité zdravotní problémy je náchylnější než na jiné. S pomocí našeho obvodního doktora můžeme těmto problémům efektivně předcházet, nebo se alespoň pokusit o jejich maximální možnou prevenci.

Bohužel však to, že se k nějakému lékaři zaregistrujeme, ještě nutně neznamená, že ho budeme skutečně navštěvovat. I když jsou preventivní prohlídky doporučované, nejsou povinné, a tak záleží jen na nás, jestli o své zdraví budeme pečovat a o svůj zdravotní stav se zajímat, nebo budeme nemoci přecházet a léčbu vyhledáme až v krajním případě. Nicméně svou neuvážeností můžeme bohužel ohrozit nejen sami sebe, ale také lidi, se kterými jsme v blízkém kontaktu například na pracovišti nebo ve škole.

S tímto problémem se potom musí potýkat zaměstnavatelé. Kromě spoléhání se na zodpovědnost a obezřetnost svých zaměstnanců, však může zaměstnavatel udržení zdravotní kondice svých zaměstnanců také přispět – prostřednictvím pracovnělékařských prohlídek zaměstnanců. Ty nemusí zahrnovat jen první povinnou lékařskou prohlídku zaměstnanců, která má vyhodnotit, zda je uchazeč o zaměstnání zdravotně způsobilý k výkonu té určité práce, ale také může sledovat zdravotní stav a jeho vývoj při výkonu dané práce.

Antonín Kubečka tyto služby nabízí. Tento praktický lékař pro dospělé s ordinací v Ostravě nabízí kromě diagnostické, preventivní a léčebné péče v oboru praktického lékařství pro dospělé také pracovnělékařské služby pro firmy či zařízení jakéhokoliv zaměření. V souvislosti s tím nabízí ordinace praktického lékaře Antonína Kubečky také školení první pomoci. Kromě léčby akutních a chronických onemocnění, nabízí lékař také pravidelné preventivní prohlídky hrazené pojišťovnou a všechny ostatní služby praktického lékařství.