Život po úrazu a nemoci

Život po úrazu a nemoci

Ztráta ruky nebo nohy po úrazu, autonehodě nebo po léčbě těžkého onemocnění je pro člověka velmi těžká a psychicky náročná. Je složité smířit se s tím, že tělo nebude nikdy fungovat tak jako dřív. Většina lidí je přesvědčena, že nebude možné dělat stejné činnosti jako před onemocněním. Mají pravdu jen do jisté míry a přesvědčit se o tom mohou ve firmě ORTEA v Brně-Zábrdovicích. Současná technika a medicína pokročila natolik, že lidem po ztrátě končetin lze výrazně ulevit a pomoci.

Protézy horních končetin mají buď kosmeticky-estetickou úlohu a nahrazují třeba chybějící články prstů, nebo funkční s potenciálem svalové činnosti a řízenou činností. Existují protézy pracovní s pracovními nástavci nebo aktivní, ovládané zevní silou, tahové, případně myoelektrické. Myoelektrická protéza je ovládaná pomocí kožních elektrod, které jsou zabudované v protézovém lůžku na individuálně stanoveném místě. Pomocí těchto elektrod se přenášejí svalové potenciály na řídící elektroniku protézy. Stavba, servis, a také nácvik použití toho typu protézy jsou náročné a také nákladné. Protézy dolních končetin mají názvy podle typu amputace. Při ztrátě chodidla se používají protézy Lisfranca, Choparta, Symea nebo Pirogova. Další protézy jsou určeny pro lidi po amputaci bérce, při ztrátě kolenního kloubu, úrazu stehna, kyčle, pánve nebo dokonce poloviny trupu. Bércová protetika se dělí na konvenční a funkcionální. Konvenční protézy jsou vybavené bočními dlahami a stehenní objímkou, jsou kožené, dřevěné nebo laminátové. Stehenní protézy musí splňovat funkční a estetické nároky, jsou proto vyhotovené s příčně nebo podélně oválným lůžkem, které musí pojmout zbývající část končetiny, přenášet zátěž a sílu, a také pohyb v chůzi.

Ortézy horních končetin pomáhají pacientům se zánětlivým onemocněním kloubů a svalů, fraktur předloktí, případně s onemocněním centrální nervové soustavy. Ortézy nohou kompenzují konkrétní vadu pohybového ústrojí, mohou být i dočasnou pooperační a rehabilitační pomůckou.