Bez plotů a bez předsudků

Bez plotů a bez předsudků

Kdysi dávno byly domovy po zdravotně postižené lidi obestavěné vysokými ploty, kontakt s vnějším světem byl pro ně velmi složitý a velké pokoje bez soukromí a povinné organizované aktivity jen potvrzovaly dojem, že se tito lidé neprávem octli vyloučení na okraj společnosti. To je však přístup minulého století, dnešní realita je mnohem veselejší a příjemnější a boří veškeré stereotypy o domovech pro osoby se zdravotním postižením a ukazuje, že nejlepší cestou je individuální přístup a žádné bariéry.

Jeden z domovů, který jako první zbořil ploty a zavedl zcela převratný způsob fungování domovů bylo Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Pustevna. Příjemné prostředí obklopené lesy a kouzelnou přírodou jen podporuje takový přístup. Sociální služba tohoto domova je poskytována v běžné zástavbě v samostatných bytech v Horní Poustevně, Šluknově a Vilémově, kde klienti zcela samostatně bydlí ve své domácnosti, kterou si mohou vybavit podle svého vkusu. Pracovníci mají s každým klientem domova pro osoby se zdravotním postižením navržený individuální plán a pomáhají mu podle potřeby. Některé byty jsou bezbariérové a mohou v nich bydlet i osoby se sníženou pohyblivostí. Vlastní bydlení podporuje samostatnost, motoriku i vytvořit dojem “normálního” života, který je tolik potřebný pro snadnější začlenění do většinové společnosti.

Začleňování uživatelů Integrovaného centra Horní Poustevna do běžného života je jejím hlavním posláním, centrum chce svým klientům dopřát rodinnou atmosféru, podporovat jejich vzdělání a seberozvoj i jim pomoct se uplatnit na trhu práce. Integrované centrum Horní Poustevna poskytuje svým klientů také masáže, různé terapie, zájmové kroužky, pobyty a dovolené ale i kulturní a společenské akce.

To vše napomáhá začleňování a boření pomyslných bariér.

Klientům jsou poskytovány i další sociální služby, a to chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení a sociálně terapeutické dílny.