Mezi nebem a zemí

Mezi nebem a zemí

Na světě existují věci, které se prostě a jednoduše nedají vědecky vysvětlit. Znamená to ale, že neexistují?

Slovo „vědma“ nebo „jasnovidka“ vyvolává v lidech velmi rozporuplné pocity. Troufám si říci, že lidi a jejich názory na tyto ženy (případně muže) se dělí na dvě základní skupiny. Pro první skupinu je vědma podvodnice a šarlatánka, která si vymýšlí lži a z lidí tahá jenom peníze. Pro druhou skupinu je to naopak někdo, komu bezmezně věří a na koho se obrací v těžkých či zdánlivě bezvýchodných životních situacích. A kde je vlastně pravda?

Každý z nás je jiný, a proto není divu, že každý můžeme věřit něčemu jinému. Podívejme se například na problematiku náboženství. Na světě existují desítky, ne-li stovky různých náboženství, která uctívají různé bohy a bůžky, vyznávají rozdílné životní styly a mají různé životní priority. Stejně tak jako lidi věřící, ale existují i ateisté, což jsou lidi, kteří žádná náboženství nevyznávají a žijí si život podle svých vlastních pravidel. Už jako malé děti, když jsme se naučili mluvit a začali jsme více vnímat a poznávat okolní svět, neustále jsme kladli rodičům otázku „proč“? Je pro nás jednoduše přirozené, že chceme/ potřebujeme vědět, proč a jak věci fungují, abychom je dokázali pochopit a přijmout. Existují však věci mezi nebem a zemí, pro které logické vysvětlení jen těžko hledáme. A jednou z takových věcí je právě práce takzvaných vědem. Dříve byly ženy s takovými dary považovány za čarodějnice a byly upalovány, dnes už je tomu však jinak. Ať už z vlastních zkušeností či jen z pouhé chuti prozkoumat nové oblasti života se lidé stále více zajímají o esoteriku a věci s ní spojené. A čím vším že se taková vědma zabývá? Dalo by se říci, že člověk, který takovou činnost vykonává, má jakýsi dar vidět to, co my normální smrtelníci vidět nemůžeme. Každá vědma k tomuto účelu pak využívá jiné prostředky. Některé nám předpovídají budoucnost prostřednictvím výkladu karet, jiné k tomu mohou používat třeba známou kouli. Nemusí to ale být jen věštění budoucnosti, co tito lidé umí. Mohou se zabývat například i léčitelstvím nebo třeba odblokováním negativních jevů a vlivů, které na nás působí a v něčem nám brání.

Doba i věda jde ale neustále dopředu a povědomí lidí se otevírá stále novým a dosud nepoznaným věcem. Už jste někdy slyšeli o parapsychologii? I když tato disciplína zkoumá jevy přesahující naše smyslová vnímání (nedokážeme je vnímat pomocí našich pěti smyslů) a mohlo by se tedy zdát, že je vědecky nevysvětlitelná, je považována za plnohodnotnou vědeckou disciplínu a některými je dokonce nazývána vědou budoucnosti.