Na poslední cestě

Na poslední cestě

Smrt je pro mnohé lidi tabu. Nechtějí o ní mluvit, nepřipouštějí si, že i jich se bezprostředně týká, protože smrt k životu každého neodmyslitelně patří stejně jako narození.

Smrt člověka je spojena s technickými úkony, které je třeba udělat dobře, kvalitně a spolehlivě. Do země se dnes pohřbívá zcela výjimečně, trendem je provozovat moderní kremační zařízení, které je zárukou hygieny a zároveň piety ve vztahu k zesnulému. Tělo v rakvi je bezprostředně po smutečním obřadu pomocí zavážecího zařízení uloženo do hlavní komory, kde probíhá vlastní kremace. Pokud je esteticky vyřešen i interier krematoria, je při kremaci dokonce možná účast pozůstalých. Systém zavážecího zařízení umožňuje rakev přesně a bezpečně umístit do kremační pece. Vzduch kolem rakve dokonale cirkuluje a jsou tak zajištěny ideální podmínky pro řízený proces kremace. Manipulace s rakví je díky zavážecímu zařízení snadná a fyzicky nenáročná, zvládne ji jeden člověk. Spaliny, které při kremaci vznikají v hlavní komoře, jsou odtahovány přes boční směšovací komory s přívody sekundárního vzduchu do dopalovacích komor. Tak se škodliviny dokonale zlikvidují v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí. Proces kremace je řízený počítačem, kontrolu ekologicky nezávadného spalování zajišťuje kyslíková sonda. Jeden cyklus zpopelnění trvá asi 70 minut, dalších 30 až 40 minut se během další kremace chladí popel a následujících 10 až 20 minut se popel zpracovává. Jemně se rozemílá a automaticky přesypává do úřední urny. Po skončení mletí se zbývající prach z prostoru automaticky odsaje.    Teplo spalin z kremačních pecí se dá dokonce dále využívat, a to pomocí výměníků.

V České republice se výrobě kremačních pecí a dalšího zařízení s úspěchem věnuje firma TABO-CS se sídlem v Olomouci. Její vybavení provozují krematoria nejen v České republice a zemích Evropské unie, ale také v Rusku. Kremační pece se jako technologické celky montují ve výrobě a v této podobě jsou dovezeny k zákazníkovi.