Na poslední cestě

Na poslední cestě

Pohřební služba Romana Vítka má v Příbrami hned tři pobočky, všechny pracují non-stop. Smrt může přijít zcela nečekaně a pro příbuzné je spojena se spoustou starostí. Pracovníci pohřební služby se snaží, aby poslední okamžiky existence člověka byly důstojné, a proto ochotně vyřídí všechny náležitosti, týkající se pohřbu a posledního rozloučení.

Zajistí pohřební služby v rámci celého okresu a podle potřeby i mimo něj. Rozloučení probíhá nejčastěji v obřadní síni Na Hvězdičce v Příbrami nebo v Blatné, případně v kapli na Starém hřbitově v Příbrami. Když si to rodina přeje, pohřeb se může konat i v domě smutku.

Obřady bývají různé, většinou záleží na přání rodiny, ale také na věku zemřelého, jeho společenských kontaktech a aktivitách. Obřadní síň bývá zcela naplněná, ale nejsou výjimkou situace, kdy přijdou jen členové rodiny a jeden či dva známí. Někdy kremace proběhne dokonce bez jakéhokoliv obřadu.

Také samotné uložení zemřelého se může lišit. Po obřadu proběhne zpravidla kremace, stále se však konají pohřby do země. V těchto případech je potřeba vykopat hrob nebo otevřít rodinnou hrobku.

Nebožtík bývá na poslední cestě doprovázen živou dechovou hudbou, v krematoriu spíše decentnější reprodukovanou, a také smuteční řečí, pronášenou pracovníkem krematoria nebo farářem. Vystavená rakev bývá zahrnuta květinami, nejbližší příbuzní objednávají smuteční věnce nebo kytice. Lidé se o úmrtí dozvědí nejen od rodiny, ale také prostřednictvím rozesílaných smutečních oznámení nebo z místních novin Periskop.

Když je zemřelý uložen do hrobky, rodina chce, aby byla na místě jeho posledního spočinutí důstojná výzdoba. Na hroby z mramoru nechávají vysekat nápisy zlatým nebo stříbrným písmem, nakupují ozdoby jako jsou vázy, svítilny, fotoskříňky, kahánky, ozdobné obaly na urny a okolí hrobu zdobí kamínky.

Když člověku zemře blízká osoba, není někdy vůbec schopen racionálně postupovat. Pracovníci pohřební služby si toho jsou vědomi a příbuzné dokáží navigovat administrativními úkony dokonale a přitom velmi jemně. Když je v bytě provedeno ohledání zemřelého lékařem a je tom vystaven potřebný dokument, pohřební služba se ujímá své práce a postupuje přesně a rychle. Část administrativy za příbuzné dokonce zařídí sama, aby pozůstalí nemuseli ve chvílích velkého žalu zbytečně dál trpět.