Nelehká součást života

Nelehká součást života

Smrt rozhodně není lehké téma, o kterém by se v naší společnosti příliš mluvilo. Proto když potká někoho nám blízkého mimo smutku cítíme i nejistotu a nevíme co dělat, jak se s ním důstojně rozloučit a sami se z toho všeho nezhroutit. Navíc mnozí když vidí, kolik v dnešní době takový pohřeb stojí se raději rozhodnou pro rozloučení bez pořádného pohřbu. Ovšem mimo to, že k zesnulému máte morální povinnost zajistit mu důstojnou poslední cestu, pohřeb pomůže i vám, se se smrtí vyrovnat, rozloučit se, zavzpomínat s blízkými a zamyslet se nad životem.

Zařizování pohřbu je velmi náročné a jistě je tou poslední činností, kterou chcete dělat, když vám zemře blízký. Pokud však oslovíte spolehlivou pohřební službu, která svému smutnému řemeslu rozumí, ušetříte si mnoho starostí. Vhodné je pohřeb domlouvat ještě s přítomností někoho dalšího, abyste ve svém zármutku neodsouhlasili vše, jen abyste domlouvání měli za sebou.

Na vás je vybrat parte s vhodným a citlivým textem, v předstihu rozeslat smuteční oznámení rodině i známým aby měli možnost si na pohřeb udělat čas, oznámit, zda se jedná o církevní nebo civilní pohřeb a zda jsou zváni na poslední rozloučení jen nejbližší nebo i přátelé. Květinovou výzdobu vám také pomůže vybrat pohřební služba a vy se tak nemusíte strachovat, zda jsou určité květiny a barvy vhodné. Stejně tak vám pohřební služba může zajistit i profesionálního řečníka, kterému byste však měli dodat podklady o zesnulém, aby jeho projev působil lidsky a citlivě a byl pro všechny zúčastněné příjemným zavzpomínáním. Řečníkem však může být i přímo někdo z rodiny nebo kněz v případě církevního pohřbu. Na smuteční obřad hlavně přijděte včas, tím projevujete úctu zemřelému, nebojte se projevit svůj smutek a spolehnout se na přítomnost své rodiny.