Nemoc je nesouladem těla a mysli

Nemoc je nesouladem těla a mysli

Mnoho lidí klasické medicíně vyčítá, že se soustředí pouze na řešení příznaků nemocí, a ne na léčení nemocí samotných. Podle mnohých je nemoc způsobena nesouladem těla a mysli a je třeba na člověka pohlížet jako na celek, který má svou psychickou i fyzickou stránku, které jsou úzce propojené. Jedním z přístupů alternativní medicíny je etikoterapie. Tato metoda vychází z myšlenky, že nemoci a jejich příznaky nemohou vzniknout samy od sebe, ale vznikají jako vnější neboli tělesný, výraz vnitřního nesouladu člověka. Etikoterapie se tedy nezaměřuje na odstraňování příznaků nemocí, nenabídne vám homeopatické kuličky nebo bylinky, ale zaměří se na vaše nitro, na to, kde vzniká nesoulad a pomůže vám lépe poznat sama sebe. Proto budete na cestě k uzdravení potřebovat průvodce, kterému můžete důvěřovat, který vám poradí a má dostatek zkušeností. Na etikoterapii se zaměřuje i Pavla Vondrušková z Jičína.

S pojmem etikoterapie poprvé přišel rodák z Podivína na Moravě MUDr. Ctibor Bezděk a nazval tak svou metodu vycházející ze souvislostí mezi mravním stavem člověka a jeho fyzickým zdravím. Nemoc podle něj přichází jako varovný signál, příznak toho, že ve svém životě děláme chyby a je pouze vnějším projevem problému. Ctibor Bezděk byl tak jedním z prvních propagátorů vegetariánství. Kladl důraz na vztah člověka a přírody, odsuzoval vraždění živých tvorů a kladl důraz na nezdravost jezení masa. Podle něj právě i kvůli jezení masa vznikají značné nesoulady, maso negativně působí na lidské touhy, vede k pití alkoholu a způsobuje i rozvrat pohlavního života.

Ke zdraví je třeba přistupovat tedy celostně, a právě vegetariánství může být jedním ze způsobů, jak se přestat podílet na utrpení na této planetě, a tak vyřešit vnitřní napětí. Zatímco v době Bezděka to vegetariáni neměli vůbec snadné, dnes existuje celá řada chutných vegetariánských jídel. Stačí zajít do zdravé výživy Slunečnice Pavly Vondruškové v Jičíně.