Poslední rozloučení by mělo být opravdu důstojné

Poslední rozloučení by mělo být opravdu důstojné

Začátek i konec života se pojí se slzami a s jistým pocitem bezmoci. Zatímco na začátku jsou to slzy radosti a očekávání, na konci je to pouze smutek a beznaděj. Když nás opustí blízký člověk, nastává chvíle nejtěžší, pro toho, kdo ji nezažil těžko popsatelná, pro všechny však stejně těžká a náročná. Je to chvíle, kdy člověk potřebuje veškerou dostupnou pomoc, a i přes vlastní bolest musí zařídit poslední důstojné rozloučení pro svého blízkého. Pohřební služba Brno Harmonie se vám tyto chvíle pokusí co nejvíce ulehčit a zařídit důstojné poslední rozloučení.

Pro Harmonii je samozřejmé a pochopitelné, že v nejtěžších životních chvílích člověk nemá chuť běhat po městě a vyřizovat vše potřebné, a tak nabízí pomoc ve formě sjednání pohřbu přímo u rodiny zesnulého. Jedná se o bezplatnou službu, stačí zavolat do kanceláře a jednatelka s veškerými potřebnými dokumenty dojede. Vy, pokud jste objednatelem pohřbu budete potřebovat mít přichystaný svůj občanský průkaz, dále pokud máte k dispozici tak občanský průkaz a rodný a oddací list zesnulého a oblečení pro zesnulého. S jednatelka vám poskytne veškeré další informace o smutečním rozloučení jeho možnostech. Také vám vysvětlí, jak je to s odhlášením zdravotního pojištění, odhlášení důchodu a všech dalších formalitách, které musíte zařídit.

Harmonia zařizuje pohřby v Brně již přes 23 let. Takže si nemusíte dělat zbytečné starosti a spolehnout se, že pokud jde o vyřízení všeho potřebného, obrátili jste se na tu nejlepší pomoc. Hudbu, květinovou výzdobu podle vašich přání, smuteční oznámení, řečníka nebo kněze a úmrtní list vyřídí za vás. Možností hudby, květin i oznámení máte na výběr dostatek, a tak se můžete spolehnout, že svému blízkému zajistíte důstojné rozloučení.