Svoz vzorků z celé republiky

Svoz vzorků z celé republiky

Chemické a mikrobiologické analýzy pro soukromou i státní sféru, pro právnické i fyzické osoby a pro občany provádí Laboratoř Písek už od roku 1991. Jde o soukromé pracoviště s jedním majitelem, které pracuje na základě živnostenského listu a je akreditované Českým institutem pro akreditaci. Od roku 2007 laboratoř sídlí v Písku ve vlastních prostorách, na místě s dobrou dostupností a možností parkování.

Zákazníky laboratoře jsou firmy, živnostníci a malí podnikatelé s různým zaměřením, z oboru potravinářství, zpracovatelského průmyslu, zemědělské prvovýroby, kosmetiky, z provozů bioplynových stanic a dalších oborů. Na laboratoř se obracejí také obecní a městské úřady a soukromé osoby. Zpracovávají se v ní vzorky českých i zahraničních firem. Laboratoř provozuje pravidelné svozné linky vzorků z celé České republiky. V rámci nich se provádějí akreditované odběry. Laboratoř dělá i nestandardní testování materiálů a vzorků, které není běžné a standardizované. Stejně tak pro zákazníky provádí testování podle jejich norem, konzultuje problematiku a dává doporučení k provedeným analýzám.

Laboratoře společnosti zpracovávají vzorky potravinářského průmyslu, ověřují hygienu provozů, zkoumají vzorky pitných, odpadních i bazénových vod, zpracovávají vzorky zemědělských produktů, krmiv a krmných směsí, surovin z různých výrob, kosmetiky, půdy, kalů, odpadů, vstupů a výstupů bioplynových stanic.

Chemická laboratoř se specializuje na rozbory potravin, jejich výživové hodnoty, provádí rozbory vody, zemědělských krmiv, kosmetických výrobků, půdy, kalů a odpadů. Laboratoř krmiv zajišťuje odběry objemných krmiv ze silážních jam, a to ze stěny i za pomoci vrtací soupravy, krmných směsí ze sil a míchacích vozů a také půdy. Provádí chemické a mikrobiologické analýzy, hodnocení homogenity krmných směsí, stanovení počtu plísní a toxinů.