Alzheimerova choroba je náročná i pro blízké nemocného

Alzheimerova choroba je náročná i pro blízké nemocného

Alzheimerova choroba postihuje asi 10 % lidí starších 80 let. Už před více než sto lety toto onemocnění mozku popsal německý psychiatr a patolog Alois Alzheimer, avšak stále neznáme lék ani přesnou příčinu. Známe jedině průběh nemoci. V první fázi je jen těžko rozpoznatelná, dochází k poruchám paměti, časové dezorientaci, nemocný se hůře dorozumívám často neví kam co odložil a bloudí na známých místech. U každého nemoc probíhá jinak, avšak za příznaky první fáze se dá považovat i bezradnost, ztráta iniciativy a zájmu o své koníčky, známky deprese, agresivity nebo úzkosti. Ve středním stadium nemoci se prohlubují poruchy osobnosti, nemocný pomalu ztrácí schopnost se o sebe postarat a vykonávat běžné aktivity, obtížně komunikuje a je zmatený. V posledním stadiu už nemocný i zapomíná jíst a dochází k poruchám příjmu potravy, začne zapomínat i na své blízké a zcela ztratí soběstačnost.

Alzheimerova choroba není náročná jen pro samotného nemocného, ale především pro jeho blízké. I když je nemoc zjištěna v raném stádiu, dá se její průběh pouze zpomalit, nikoliv zastavit. Pečující rodina o takto nemocného musí zvážit své možnosti a schopnosti a zvážit, zda zvládne poskytovat potřebnou péči. Vaši domácnost budete muset přizpůsobit nemocnému, především zajistit, aby byla bezpečná. Změny nálad a osobnosti provázející nemoc nejsou pro blízké rozhodně snadné, a tak se budete muset naučit trpělivosti a správné komunikaci. Počítejte i s tím, že budete potřebovat pomoc odborníků.

Být se svým blízkým nejdéle co to jde a starat se o něj doma je samozřejmě nejlepší možnost. Ovšem ne každý má takové možnosti, a proto obrátit se na institucionální péči o pomoc není žádná ostuda. V domově se zvláštním režimem bude mít nemocný s Alzheimerovou demencí zajištěné bezpečné prostředí, denní aktivity i veškerou potřebnou péči.