Důstojné stáří v charitním domově Moravec

Důstojné stáří v charitním domově Moravec

Charitní domov Moravec je tu pro všechny, kteří z důvodu věku, zdravotního stavu a nepříznivé sociální situaci jsou závislí na cizí pomoci nemohou prožít stáří v poklidu svého domova. Domov pro seniory Moravec se snaží vytvářet podmínky pro důstojný život klientů, klade velký důraz na jejich individualitu a vytváří prostředí lidské blízkosti a důvěry.

Už samotné umístění charitních domů v malebné obci Moravec, kterou obklopují lesy a v jejím okolí je roztroušená řada rybníků, poskytuje vhodné a poklidné prostředí na stáří. Jedním z důležitých pilířů charitního domova Moravec je důraz na individualitu, snaží se, aby si klienti co nejdéle zachovali svou soběstačnost, a proto poskytuje ubytování ve třech samostatných domovech, kde jsou klientům k dispozici jednolůžkové pokoje. Jsou to Luisin dům, který vyniká svou prostorností a útulností, hlavní budova, která je stejně jako Luisin dům bezbariérová a novostavba, která je určená nejsamostatnějším klientům, protože není bezbariérová.

Charitní domov je založen na křesťanských základech, a kromě ubytování a stravování poskytuje klientům i zdravotní, sociální a duchovní péči. Domov klienty podporuje v udržení schopností a dovedností, aby si co nejdéle mohli zachovat svou soběstačnost, ale zároveň klienty respektuje, a proto veškeré aktivity a služby jsou na bázi dobrovolnosti. Klienti mohou chodit na rehabilitace nebo cvičit, domov se jim snaží poskytnout široký výběr volnočasových aktivit, aby i nadále mohli pokračovat v zájmech a zálibách. Také se mohou zúčastňovat společenských aktivit jako jsou pravidelné besedy, čtení na pokračování, sledování filmů, nebo výlety a návštěvy památek.

Péči v domově zajišťuje kvalifikovaný personál v nepřetržitém provozu, který se neustále vzdělává a rozvíjí. Domov nabízí nejen základní ošetřovatelskou pomoc při zvládání běžných úkonů, ale v rámci sociální pomoci pomůže klientovi jak s nákupy, tak s vyřizováním úředních a finančních záležitostí. Vzhledem k tomu, že domov vyrostl na duchovních základech, mají klienti široké možnosti prožívat intenzivní duchovní život. Domov také podporuje spolupráci s rodinou a přáteli klienta.