Péče o seniory

Péče o seniory

Lidé během stáří většinou potřebují zvláštní péči a více pozornosti. Často se uchylují do rodinného kruhu, kde se cítí dobře a bezpečně a je o ně postaráno. V řadě případů to však není možné. Rodina může například bydlet příliš daleko, nebo nemusí mít prostor a čas se o svou babičku či dědečka dostatečně postarat. Přitom péče v tomto období života je stejně tak důležitá jako v jiných fázích života, dokonce i o něco více důležitá, jelikož se starší lidé často ocitají v situaci, kdy potřebují častěji pomoci při nějaké činnosti, nebo někteří dokonce vyžadují intenzivnější péči zdravotníků. V takovémto případě je asi nejlepší variantou dům s pečovatelskou službou, kde je o každého seniora postaráno podle jeho individuálních požadavků.

Takovéto pečovatelské domy poskytují seniorům komplexní péči, kterou jim již nejsou schopni poskytnout jejich rodinní příslušníci. Jako jednu z výhod ubytování v těchto speciálních zařízení je bezesporu i to, že se jedinec ocitá v kolektivu dalších lidí a necítí se sám. Aspekt samoty hraje obzvláště u starších lidí významný vliv na jejich duševní zdraví, které je samozřejmě úzce propojeno se zdravím fyzickým.

Pokud si však senior přeje zůstat ve svém domácím prostředí a nechce se trvale stěhovat, je možnost si zajistit profesionálního pečovatele, který bude dojíždět ke klientovi podle potřeby domů a vypomůže mu se všemi úkony, který senior již nezvládne sám. Může jít například o vyprání či vyžehlení prádla, dojití na nákup či doprovod k lékaři. Součástí pečovatelské služby mohou být také další velice prospěšné terapeutické činnosti, jako je cvičení s pomůckami, relaxační zdravotní cvičení, bazální stimulace či dechová cvičení. Součástí terapie by měly být také činnosti stimulující psychickou rovinu jedince třeba pomocí poslechu hudby či zpívání. Skvělou volbou jsou rovněž výtvarné a rukodělné činnosti, u kterých se člověk odreaguje, ale zároveň si procvičí kognitivní funkce. Terapie se dá zaměřit přímo na určitou funkci či činnost, kterou je třeba zlepšit, nejčastěji se jedná o procvičování paměti, vzpomínkovou terapii (neboli reminiscenci), či cvičení na zlepšení koncentrace.