Podle nové studie může dobrá nálada posílit účinnost vakcíny při chřipce

Podle nové studie může dobrá nálada posílit účinnost vakcíny při chřipce

Nová studie vědců z Nottinghamské univerzity nalezla souvislost mezi pozitivní náladou při nakažení chřipkou a ochrannými účinky vakcíny. Spánek, stres, fyzická aktivita, nálada a vyrovnaná výživa mohou sloužit jako “imunitní modulátory”. Jde se o významný nález, který může najít cestu k tomu, jak maximalizovat účinnost protilátek vůči sezónní chřipce. Od čeho se vědci mohou odrazit pro příští výzkumy?

Odborníci z Nottinghamské univerzity přišli díky datům, shromážděným od 138 starších lidí ve věku od 65 do 85 let, od nichž byla získána data pomocí krevních testů, kontrol hladin protilátek a vyplněných dotazníků o pozitivní a negativní náladě, fyzické námaze, stresu a spánku. Dobrá nálada před očkováním nebo v den očkování výrazně napomáhá větší protilátkové odpovědi při chřipce.

Subjekty prošly testy dva týdny před vypuknutím chřipkové epidemie a prodělaly očkování s menším počtem protilátek, aby byly ve 4. a 6. týdnu odebrány vzorky krve. Podle informací byl výsledek dokonce intenzivnější v den vakcinace. Tato zjištění však platila pouze pro jeden druh kmene chřipky – H1N1.  

Možná vysvětlení

Výzkumníci spekulují, proč má vlastně pozitivní nálada vliv na protilátky. Podle nich může existovat spojení mezi dobrým psychickým rozpoložením, zdravým životním stylem a biologickou stránkou. Ta propojí imunitní systém a mechanismy mozku. Ty následně reagují na dobrou náladu.

Vědci ve studii uvedli: “Ještě jedno vysvětlení by bylo na místě. Jakýkoliv psychologický a beheviorální vliv, odpovídající na protilátky, může být pozorován pouze tehdy, pokud je imunitní odpověď na antigen hostitele relativně slabá.”

 Zdravá mysl, zdravé tělo

Vědci poznamenali, že je toto uvědomění si faktů v souladu s předchozími zjištěními o vlivu psychické stránky věci na vakcíny, ale také na náš celkový zdravotní stav. Zdravá mysl totiž znamená silnější imunitní systém a menší riziko mnohých chorob a zdravotních postižení.

 Stáří nese rizika

Staří jedinci jsou mnohem náchylnější k propuknutí chřipky. Po získání očkování má jejich imunitní systém horší míru rozvoje. Takoví lidé jsou samozřejmě více ohroženi na životě, pokud jsou nakaženi. To byl pro vědce rovněž důvod výběru starších subjektů. Právě oni by měli být chráněni nejvíce, intenzivně a jako první.

Vědci se nevzdávají, oslavují

I když jsou výsledky poměrně rozpačité, odborníci tvrdí, že jsou tyto poznatky skvělým výchozím bodem pro další zkoumání těchto vlivů pro účinnější vakcíny. Neboť i přes to, že šlo o o pouhou prospektivní pozorovací studii, kde bylo použito malé množství vzorku obranných látek, jedná se o fascinující nález o podivném fungování očkování.