Tradiční český výrobce v oblasti farmacie

Tradiční český výrobce v oblasti farmacie

Společnost VUAB Pharma a. s. je tradiční český výrobce v oblasti farmacie. Zaměření firmy je možné rozdělit do tří základních oblastí. První z nich je oblast biotechnologií, kde je předmětem výroby účinná látka Nystatin, který je určen jak pro lidské, tak i veterinární užití. Druhou je výroba konečných lékových forem. Toto portfolio je tvořeno produkcí suchých injekcí, které jsou používané především v nemocnicích při akutních operacích. Od roku 2004 firma rozvíjí ve své brněnské pobočce rozsáhlý projekt vývoje a výroby onkologických intermediátů, API a konečných lékových forem určených pro onkologická onemocnění. To je možné díky rozsáhlé spolupráci s vysokými školami a klinickými pracovišti, což firmě umožňuje řešení rozsáhlé a komplexní problematiky nových vysoce účinných prostředků pro terapii v oblasti onkologických onemocnění. Vlastní výroba těchto látek je realizována ve výrobním závodě v Brně, který rovněž disponuje příslušnými certifikacemi opravňující farmaceutickou výrobu.

První z oblastí výroby firmy je Nystalin, což je antifungální léčivá látka ze skupiny polyenů, která byla vyvinuta v USA již v roce 1950. K jeho využívání se nyní svět vrací zejména proto, že nemá téměř žádné vedlejší účinky a vykazuje minimum lékových interakcí s ostatními léčivy. Je mimořádně účinná proti kvasinkovým plísním. Firma vyrábí Nytalin pro humánní použití, zejména proti Candidě albicans, která způsobuje plísňové infekce kůže, úst, pochvy a gastrointestinálního traktu. Firma tuto látku dodává i pro veterinární užití mimo Evropu jako antifungální přísadu do krmiva. Druhou oblastí jsou lékové formy, konkrétně suché injekce Hydrocortison, Thiopental a Suxamethonium, které jsou součástí základního vybavení každého operačního sálu a patří ke kategorii léčiv tzv. první volby. Dále se firma zaměřuje na vývoj lékových forem pro onkologii, nabízí i diagnostické soupravy pro onkologii a farmakologii a disponuje moderními anaklitickými přestojí a laboratořemi, jichž služeb mohou využít i klienti firmy.