Vše ve špičkové kvalitě a za dobré ceny

Vše ve špičkové kvalitě a za dobré ceny

Žádný medicinský obor se neobejde bez kvalitního materiálu, o intervenční kardiologii, radiologii, urologii a gastroenterologii to platí dvojnásob. Svoje postavení na tomto poli si vybudovala pražská firma COMESA, spol. S r. o. Všechny její tři obchodní divize převzala firma ADVAMED, s. r. o., včetně obchodních zástupců a zákaznického servisu.

Firma dodává spotřební materiál pro sterilizaci, lékařské přístroje, vybavení a další potřeby od různých výrobců z evropských zemí, Spojených států amerických a Japonska. Jsou ve vysoké kvalitě a za přijatelné ceny. Je to například materiál pro sterilizaci, aplikaci chemoterapie a léčiv proti bolesti, bez kterého se neobejdou léčebny pro dlouhodobě nemocné, hospice další zdravotnická zařízení, zaměřená na paliativní péči. Přímo pro tato pracoviště jsou určeny identifikační pásky pro pacienty, mýdlové houby a další pomůcky pro ošetření imobilních pacientů.

Dále si zákazníci z oboru zdravotnictví mohou vybrat produkty pro sterilizační kontejnery, jako jsou filtry, štítky a plomby, a také obaly z papíru i plastu, folie, sáčky, chemické a biologické indikátory. Pro obezitologii jsou určeny gastrické pásky a balony, které pacientovi navozují pocit sytosti, zmenšují objem žaludku a pomohou mu tak snížit hmotnost. V nemocnicích přijdou při běžném provozu zdravotnímu personálu vhod infuzní pumpy, regulátory pro průtok infuze, silikonové hadičky a odběrové zkumavky s heparinem.

Společnost se zaměřuje nejen na spotřební materiál, ale také na dodávku lékařských přístrojů a vybavení pro kardiologii a radiologii. Je pravděpodobné, že řadě pacientů zachránily život stenty od Advamedu, a lékaři použili při jejich léčení špičkové katetry, dráty a dilatační balony. V gastroenterologii a urologii se zase uplatní diagnostické přístroje pro manometrii jícnovou, rektální, různé sondy a diagnostické přístroje pro urologii.