Zájmové kroužky nejsou jen pro děti

Zájmové kroužky nejsou jen pro děti

Snad každý rodič chce, aby jeho dítě mělo nějaký zájmový kroužek. Některé děti chodí na keramiku, některé do šachového kroužku a některé zase dělají nějaký sport. Důvodů proč rodiče děti tak hojně do kroužků přihlašují, může být hned několik. Někteří jsou hodně zaměstnaní a chtějí svému dítěti zajistit nějaký program, aby nemuselo sedět doma s babičkou nebo paní na hlídání. Jiní se zase snaží objevit „skrytý talent“ svého dítka tím, že ho nechají vyzkoušet různé druhy zájmových kroužků, až zjistí, co mu jde nejvíc, nebo v čem vyniká. Potom tu jsou rodiče, kteří celý život dělali nějaký sport nebo zájmovou činnost a už od narození svého dítěte věděli, že půjde v jejich šlépějích. Problém ale je, že rodiče s tímto úmyslem si často neuvědomují, že jejich dítě, i když je to jejich krev, nemusí vždy bavit to samé, co baví je a potom se může stát, že dítě do kroužku chodí z donucení a spíše si tuto činnost zprotiví, než oblíbí. Navíc rodiče často mrzí, že daný koníček již sami nemohu dělat a proto si jej chtějí užít alespoň prostřednictvím svých dětí. Poslední typ rodičů jsou ti, kteří dítě nechají, aby si zájmový kroužek vybralo samo, a teprve pak ho do něj přihlásí.

Zájmových kroužků či sportů, které mohou děti dělat je hned několik. Některé jsou situovány přímo ve škole dítěte a organizovány prostřednictvím školy a jiné jsou na škole naprosto nezávislé a dítě do nich musí dojíždět.

Častým a oblíbeným kroužkem, který milují děti i dospělí je atletika. Tento sport je zajímavý a pro děti i rodiče atraktivní zejména tím, že zahrnuje přirozené pohybové vlastnosti člověka, tedy chůzi, běh, skoky, hody a vrhy. Tyto věci, i když ne profesionálně, někdy v životě dělal každý z nás a ještě dělat určitě bude. Atletika by se dala považovat za základní pilíř každého sportu. Naučí nás správné držení těla, jak správně a zdravě chodit a běhat a pomocí ní si zpevníme všechny k těmto pohybům důležité svaly v těle, což je důležité pro každý jiný sport. Kvůli její všestrannosti a přirozenosti pohybu je atletika oblíbená nejen u dětí, ale také u dospělých. Navíc, lichotivý pojem „atletická postava“, určitě nevznikl omylem, a jestli po něčem lidi tuží, tak mít krásnou postavu bez hodin a hodin strávených dřinou v posilovně.

Ať už jsme malí nebo velcí, na to, začít s atletikou, není nikdy pozdě. Jak se říká „sportem ku zdraví“ a atletikou ku zdravému sportování.