Jak je to s preventivními prohlídkami?

Jak je to s preventivními prohlídkami?

Zatímco v dětství nám vždy od lékaře přijde pozvánka na preventivní prohlídku, v dospělosti si to musíme hlídat sami. Z toho důvodu se najde jen málo dospělých, kteří by pravidelně chodili na preventivní prohlídky. Přitom celá řada zdravotních problémů se dá léči poměrně snadno, když se objeví v čas. Nárok na preventivní prohlídku u praktického lékaře pro dospělé hrazenou pojišťovnou máme každé dva roky, avšak využívá ji méně než polovina pacientů.

Zdraví je to nejdůležitější, co máme, avšak mnoho lidí si to neuvědomuje a zdravotní gramotnost je u nás jedna z nejnižších v Evropě. Zdravotní gramotnost znamená naši schopnost starat se o naše zdraví, vhodně si vybrat lékaře, uvědomit si, kdy ho potřebujeme navštívit, ale také to, že řešíme prevenci. S přibývajícím věkem je také vyšší riziko nemocí a je proto třeba opravdu nic nepodcenit.

V rámci preventivní prohlídky by praktický lékař měl v 18, 40, 50, a 60 letech zajistit vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi. S přibývajícím věkem potom máte nárok na další vyšetření. Ve 30 to je nárok na vyšetření glykemie neboli hladiny cukru v krvi, od 40 let se provádí vyšetření EKG – měření aktivity srdce. V 50. letech přibude nárok na vyšetření tlustého střeva a pacientům trpícím diabetem nebo hypertenzí také na vyšetření týkající se ledvin.

A ještě jedna praktická rada. Mnoho lidí, při zdravotních potížích, místo aby vyhledalo praktického lékaře, zamíří rovnou k odborníkům. Tato snaha obejít praktického lékaře a vyhnout se čekání ve frontě když “ stejně by mě tam poslal” se nemusí vyplatit. Specialisté na rozdíl od praktického lékaře neznají celkový zdravotní stav pacientů a může se stát, že předepíšou léky, které se nesnesou s ostatními užívanými léčivy, a naopak jen uškodí. Praktický lékař by měl mít přehled o všech užívaných léčivech a posoudit, zda je vhodné dané prášky užívat zároveň.