Pomohou vám i v době nepřítomnosti

Pomohou vám i v době nepřítomnosti

Každý život nejen začíná, ale také končí. Zatímco příchod malého človíčka na svět je v rodině spojen s velkou radostí, smrt přináší smutek, utrpení a bolest. Zejména umírá-li člověk ještě relativně mladý. V takových případech všichni pozůstalí touží po pochopení, empatii a vstřícném přístupu při vyřizování posledních záležitostí zesnulého.

Je důležité, abyste si vybrali takový pohřební ústav, který všechna vaše přání splní a ještě vám ušetří spoustu starostí s vyřizováním nezbytné administrativy. Jeden z pohřebních ústavů, který se snaží pozůstalým vyjít vstříc v maximální možné míře, sídlí v Děčíně proti Městskému divadlu. Jeho pracovníci zajišťují kremační a hřbitovní služby po celé České republice, převezou zesnulého i ze zahraničí. Smuteční obřad se obvykle koná v obřadní síni v Děčíně – Folknářích, ale pokud si budete přát, může být kdekoliv jinde. Zpopelnění zesnulého probíhá v krematoriu v Ústí nad Labem – Střekově.

Když přijdete do kanceláře vybaveni všemi potřebnými dokumenty, občanským průkazem zesnulého, kartičkou pojištěnce, rodným a oddacím listem, vyřídí pracovníci na příslušné matrice úmrtní list. Když přinesete také oblečení a fotografii zesnulého, můžete začít domlouvat podrobnosti smutečního obřadu. Oznámení o úmrtí bude vyhotoveno na počkání, domluvíte si květinové dary včetně nápisů na ozdobných stuhách, hudbu, řečníka, fotografa i pohoštění pro účastníky pohřbu v restauraci. Pohřeb si můžete přát civilní nebo církevní, pohřební služba vám ho v kostele nebo jiném církevním zařízení zorganizuje. Jestliže chcete příbuzného uložit do hrobu, pohřební služba vám ho vykope, případně domluví uložení do již stávajícího rodinného hrobu. Na hrob si můžete nechat udělat různé ozdoby jako fotografie na pomníky, štítky na urny, posypové loučky a pomníky, lampy, vázy, ozdobné urny a řadu dalších drobných hřbitovních doplňků.

Pohřební ústav vám vytrhne trn z paty i tehdy, když k nečekanému úmrtí dojde v době vaší služební cesty, dovolené nebo pobytu v zahraničí. Tělesné ostatky uchovají hlubokým zmrazením do té doby, než se vrátíte domů. Nebo si můžete objednat zpopelnění zesnulého v době vaší nepřítomnosti s tím, že obřad a rozloučení u urny se uskuteční po vašem návratu.