Stop stigmatizaci duševně nemocných

Stop stigmatizaci duševně nemocných

“Schizofrenik zabil osm lidí” “ Muž trpící duševní poruchou ublížil své ženě” takovéto titulky na nás běžně vyskakují z médií, kdykoliv dojde k nějakému děsivému činu, hned se automaticky a špatně domníváme, že člověk, který ho spáchal musel být duševně nemocný. Ovšem toto je ničím nepodložená stigmatizace založená na strachu lidí z neznáma. Přitom s nějakou formou duševní poruchy se podle statistik někdy v životě setkala až polovina lidí v České republice. Duševní onemocnění je tedy poměrně běžné a případů spíše přibývá než naopak.

Nejdůležitější pro zastavení stigmatizace je si uvědomit, že duševně nemocní lidé v naprosté většině případů nejsou nebezpeční a nemají sklony k násilnému chování. Existuje mnohem větší riziko, že tito lidé ublíží sami sobě než někomu jinému. Duševních onemocnění existuje celá řada, řadí se mezi ně deprese a panická porucha, ale i poruchy příjmu potravy a závislosti. Největší strach v lidech vzbuzuje schizofrenie. Rozhodně se nejedná o rozdvojenou osobnost, jak byste si podle filmů mohli myslet. Schizofrenie ovlivňuje myšlení, vnímání i prožívání nemocného. Ten ztrácí kontakt s realitou a často se nemoc spojuje s bludy a halucinacemi. Co je důležité vědět, je že je léčitelná a mnoho lidí se z ní úspěšně vyléčí. I další druhy duševních onemocnění jsou léčitelné.

K léčbě duševních nemocí je třeba zmínit, že ne vždy je nutná hospitalizace a když ano, tak jen na překonání nejhorší fáze. Při vhodné medikaci je člověk brzy schopný opět normálně fungovat a začlenit se zpět do společnosti. Obzvlášť důležitá je podpora rodiny a komunity a pochopení a respekt jim výrazně pomůže vrátit se do běžného života. Důležitou roli při zotavování také hrají psychiatrická komunitní centra, kam mohou duševně nemocní docházet, mluvit o svých problémech a najdou podporu.