Bylinkáři, kláštery a nemocnice

Bylinkáři, kláštery a nemocnice

Když se člověku stane nějaký úraz nebo ho něco bolí, ví, že v kteroukoliv hodinu může vyhledat zdravotnickou pomoc v nemocnici. Ne vždy tomu tak bylo, vyspělá lékařská péče a vzrůstající počet nemocnic a dalších zdravotnických zařízení je trendem až posledních zhruba dvou set let. V minulosti hlavní péči o nemocné obstarávaly kláštery a církev, už od roku 325 mají diecéze na starost péči o nemocné a chudé. Mnišské řády se staly studnicí vědění, mniši si mezi sebou předávali zkušenosti a nemocní mohli buď vyhledat pomoc v klášteře, nebo zkusit znalosti místního léčitele a bylinkáře.

Nejstarší nemocnici v České republice ale také střední Evropě najdeme v Praze Na Františku. Její počátky sahají do roku 1354 a na jejím zajištění se podílel ve své době i císař Karel IV. Většina nemocnic u nás je potom již mladšího data, nejvíce se špitály rozvíjí v 18. a 19. století a na počátku dvacátého potom díky pokrokům ve vědě i medicíně získávají moderní vybavení. Mnoha dnešním nemocnicím předcházely špitály a lazarety z druhé poloviny 15. století. To je i případ nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s., jejíž počátky sahají do roku 1876 kdy byl zřízen fond na její výstavbu. Nejvíce fond získal u příležitosti svatby korunního prince habsburské monarchie Rudolfa se Stefanií, odtud také pochází název. Kromě vlastní nemocniční budovy musela být postavena hospodářská budova, infekční pavilon a umrlčí komora. První chirurgický pavilon se potom otevřel v roce 1908 a už tehdy se mohl pyšnit rentgenovým přístrojem.

Dnes je po mnoha modernizacích a úpravách tato nemocnice na evropské úrovni, najdete v ní moderně vybavený porodnicko-gynekologický pavilon, chirurgické oddělení je vybaveno novými diagnostickými přístroji a ve svém kraji je tato nemocnice velmi významným lékařským centrem.