Charity pomáhají nemocným i seniorům

Charity pomáhají nemocným i seniorům

Lidé by si v nepříznivých situacích měli vzájemně pomáhat, každý má právo na plnohodnotný život, a člověk nikdy neví, kdy právě on bude potřebovat pomoc. Na základě myšlenky pomoci bližnímu, tam kdy stát je na to krátký, vznikly církevní charity. Právě Charita Česká republika je největším nestátním poskytovatelem zdravotních a sociálních služeb pro ty, kteří je potřebují. Její hlavní náplní je služba a pomoc lidem v nouzi, bez ohledu na jejich příslušnost k rase, náboženství, státní a politické příslušnosti. Nejedná se jen azylové domy a sbírky na humanitární pomoc, jak by si mnozí mohli myslet, ale nabídka služeb poskytovaných charitou je opravdu široká, mnohým pomohla v případě, kdy to nejvíc potřebovali.

V případě nemoci je tu domácí zdravotní péče, která umožňuje nemocným dříve opustit nepříjemné nemocniční prostředí a trávit čas léčby doma. Pravidelně za nimi dojíždějí zdravotní sestry, převazují obvazy, píchají injekce, pomáhají s rehabilitací a nemocný tak může být doma s rodinou. Hospicová péče v české republice není příliš rozšířená a mnozí ani neví o co se jedná. Hospice poskytují úlevu nevyléčitelným pacientům a domácí hospicová péče umožní, aby člověk trávil poslední dny v rodinném kruhu.

Pro seniory nebo zdravotně i duševně postižené provozují charity pečovatelské domy, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, stacionáře i nabízejí asistenční službu a půjčení kompenzačních pomůcek. Například Charita Vsetín provozuje mimo dalších služeb stacionář MAGNOLIA se zajištěným programem a péčí o seniory. Pravidelně jezdí na výlety, chodí na kulturní akce a senioři tak mohou trávit svůj čas aktivně a kvalitně.

Kromě nemocných nebo seniorů charity pomáhají i mladým lidem se složitým sociálním prostředím. Pro ty tu jsou mimoškolní přípravy a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež kde mohou trávit svůj volný čas. V souvislosti s charitou nesmíme zapomínat na humanitární pomoc, kterou poskytuje v mnoha rozvojových zemích ale i u nás v případě živelných katastrof.