Léčba křečových žil radiofrekvenčními vlnami

Léčba křečových žil radiofrekvenčními vlnami

Hned ve třech městech České republiky mohou pacienti vyhledat pomoc renomovaného cévního chirurga MUDr. Karla Bártíka, a to v Nemocnici s poliklinikou v Edisonově ulici v Chomutově, v poliklinice na Vítězném náměstí v Praze a v ordinaci v Českém Brodě v ulici Pod Malým vrchem. MUDr. Karel Bártík poskytuje diagnostickou, léčebnou a preventivní péči v oboru angiologie, tedy takových cévních chorobách jako jsou křečové žíly, žilní trombóza a onemocnění tepen. Provádí operace křečových žil radiofrekvenční metodou, sklerotizaci a flebektomii, při níž bývají ambulantně v místním znecitlivění odstraněny menší varixy na dolních končetinách. Ordinace MUDr. Bártíka spolupracují s pěti zdravotními pojišťovnami, všeobecnou, ministerstva vnitra, českou průmyslovou, vojenskou a oborovou zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví.

Odstranění křečových žil není jen kosmetickou záležitostí, toto onemocnění přináší i další zdravotní komplikace jako jsou záněty povrchních žil. Pacientům se dělají na nohách otoky, změny na kůži v podobě pigmentace, podkoží tuhne, vznikají zánětlivé kožní projevy a může se vytvořit i bércový vřed. Křečové žíly mohou být dědičnou záležitostí, k jejich vzniku ale přispívají i některé profese. Trpí jimi lidé se sedavým zaměstnáním nebo ti, kteří většinu pracovní doby stojí. Když se na nohách začnou objevovat otoky, člověk má pocit tíhy a únavy nohou, případně křeče, je vhodné obrátit se na praktického lékaře. Ten zdravotní stav pacienta posoudí a v případě potřeby pošle k odborníkovi. Dalším krokem je návštěva chirurgické ambulance nebo konzervativní léčba.

Křečové žíly se pravděpodobně léčily už ve starověku, od středověku se chirurgicky odstraňovaly, léčily kompresivními obvazy, vstřikováním látky, která dráždila vnitřní stranu stěny žíly, případně kombinací uvedených metod. Dnes se laserem nebo radiofrekvenčními vlnami uzavřou kmeny a velké žilní větve, z drobných vpichů se odstraní menší varixy a na závěr injekčně nebo kosmetickým laserem drobnější a metličkové varixy.