Očkování si hlídejte i v dospělosti

Očkování si hlídejte i v dospělosti

Ať už nás trápí jakákoliv zdravotní obtíž, ze všeho nejdřív zamíříme ke svému praktickému lékaři. Praktický lékař musí mít základní znalosti ve všech oborech lékařství aby mohl vždy správně diagnostikovat daný problém a poslat ke správným odborníkům. Studium na lékařské fakultě zahrnuje dlouhých šest let, kdy se budoucí lékaři učí vše důležité, chodí na praxe a následně musí mít ještě atestaci. Kromě toho musí lékaři umět komunikovat s pacienty a vytvořit příjemné prostředí, kde se pacient nebude stydět a bude moct mluvit o svých zdravotních obtížích. To je nezbytné pro stanovení celkové diagnózy, kdy lékař musí znát jak osobní anamnézy pacienta, tak rodinné, při kterých je dědičné riziko. Péče praktického lékaře není ničím omezena a mají na ni nárok všichni bez rozdílu.

Kromě řešení akutních zdravotních obtíží bychom neměli podceňovat a zapomínat na preventivní prohlídky. V dospělosti si myslíme, že jsme všem jehlám a injekcím povinného očkování unikli, avšak některá je třeba si hlídat po celý život a obnovovat. Často si lidé myslí, že doporučená očkování jsou zbytečná a jehlám se vyhýbají, co to jde. Je pravda, že jediné povinné přeočkování v dospělosti je na tetanus a to by se mělo obnovovat každých deset až patnáct let. Dospělí si to musí pohlídat sami, praktický lékař není povinen na to upozorňovat. Zpravidla první čas na přeočkování přichází v pětadvaceti letech a pak už si stačí hlídat desetiletý interval.

Dále by všichni měli mít očkování proti černému kašli, příušnicím, spalničkám, zarděnkám, záškrtu a žloutence typu B. Očkování není radno podcenit, zpravidla se jedná o nemoci, které mohou vést až ke smrti, pokud proti nim tělo nemá vytvořenou imunitu. jestli si nejste jistí, co za očkování potřebujete neváhejte se svého lékaře zeptat. Všichni všeobecní lékaři mohou provádět očkování a výjimkou není ani praktický lékař pro dospělé Prostějov.