Reklama pomáhá potřebným

Reklama pomáhá potřebným

Na světě je spousta lidí, kteří neměli štěstí. Jsou to děti, které ztratily rodinu, o které se rodiče přestali zajímat a které nikdy nepoznají sílu rodinného zázemí a pomoci. Jsou to lidé, kteří se narodili se zdravotním nebo mentálním postižením, kteří kvůli svým zdravotním problémům nemohou pracovat, ani se o sebe postarat a jsou odkázáni na pomoc druhých. A jsou to také staří lidé, kteří celý život pracovali a na sklonku svého života zůstali sami nebo se museli přestěhovat do domova pro seniory, protože už se o sebe s ohledem na pokročilý věk a zhoršující se zdravotní stav nemohou postarat.

Všichni tito lidé by chtěli alespoň částečně žít jako dříve nebo jak kdyby měli rodinu, případně byli zdraví. Chtějí jezdit ven, do přírody, na výlety, do školy, na exkurze, k lékaři, potřebují si zařídit nutné pochůzky.

Proto jim pomáhá společnost A-B help, která se jim snaží zabezpečit větší volnost, svobodu a minibusy jim obstarává. Na každém minibusu jsou loga společností, které sponzoring poskytly. Jak taková spolupráce vypadá? Společnost, která chce pomoci dobré věci, uzavře s A-B help smlouvu na pět let, vybere si velikost a pozici loga na minibusu a zajistí si tak na dlouhou dobu reklamu. Po celých pět let minibus jezdí po České republice, zastavuje na různých místech, vidí ho tisíce lidí různých profesí a věkových skupin. A všichni si zapamatovávají logo společnosti, která dala svoje prostředky na to, aby pomohla potřebným. Těm, kteří měli v životě méně štěstí než oni.

V současné době výzvu přijalo více než 1400 společností a přibývají další. Kromě umístění loga na minibusu pracovníci A-B help zajistí minutovou videoprezentaci o tom, co sponzorující společnost dělá, a šíří ji v sociálních médiích. Mediální událostí je také předání minibusu, které probíhá ve slavnostní atmosféře, za přítomnosti celebrity, která přijde a slavnostně předá klíče od vozidla novému uživateli vozu, kterým je dětský domov, domov pro seniory, domov pro zdravotně postižené nebo jiná sociální instituce.