Jak na registraci u nového obvodního lékaře?

Jak na registraci u nového obvodního lékaře?

Není nikde napsáno, že lékař, u kterého se zaregistrujeme po dovršení dospělosti, bude našim praktickým lékařem po zbytek života. Důvodů, proč si musíme hledat nového lékaře, může být hned několik. Stěhujeme se do jiného města, náš stávající doktor odchází do důchodu anebo u něj zkrátka nejsme spokojeni. Ať je důvodem cokoliv, měli bychom začít jednat rychle. Najít si nového lékaře totiž nemusí být tak jednoduché, jak se na první pohled zdá.

Pokud si vybereme nového ošetřujícího lékaře, měli bychom se připravit také na situaci, kdy nás lékař může odmítnout. Důvodem může být například fakt, že už nemá kapacitu na další pacienty. Obzvláště lékaři ve velkých městech jako je Brno či Praha se potýkají s velkým přívalem pacientů, které se snaží regulovat alespoň rozdělením do spádových oblastí. Snažit se k takovému lékaři dostat za každou cenu, jenom proto, že jsme slyšeli, že je nejlepší, nemusí být zrovna rozumné rozhodnutí. V případě, že je u lékaře registrováno velké množství pacientů, nebude nám pravděpodobně moci věnovat tolik času, kolik bychom si představovali. A kvůli velkému pracovnímu zatížení, nám dost možná nebude schopen ani zajistit kvalitní péči.

Lékař může také odmítnout pacienta, mezi jehož trvalým bydlištěm a ordinací je velká vzdálenost. Naopak pacienta ze stanoveného spádového území, by lékař v případě volných kapacit odmítnout neměl. Každé odmítnutí by potom lékař měl písemně potvrdit.

Pokud najdeme lékaře, který splňuje všechny naše podmínky a může nás mezi své pacienty zaregistrovat, zaznamená naše údaje do registračního listu. Tento registrační list sestává ze tří částí, které si mezi sebou rozdělí lékař, pacient a pacientova pojišťovna. Dokument bychom si měli pečlivě uschovat. V případě, že budeme praktického lékaře opět měnit, bychom jej měli předat novému lékaři, který jej použije jako podklad pro vyžádání výpisu z jeho zdravotnické dokumentace.

Pokud se nám však nějakou dobu nedaří praktického lékaře najít, neznamená to, že nás v akutních případech nikdo neošetří. Neodkladnou zdravotní péči nám musí poskytnout každé zdravotnické zařízení bez ohledu na to, zda jsme u něj registrováni nebo ne. Pravděpodobně se setkáme s poučením o tom, že bychom měli mít svého obvodního lékaře, nicméně bez pomoci rozhodně nezůstaneme.